Ørum Varmeværk opkræver årligt 10 aconto rater.

Raterne forfalder til betaling den 10. i måneden.

Juni og juli er betalingsfrie.

 

Tilmeld opkrævningen til Betalingsservice her