Tilslutningspriser

Pris for tilslutning til Ørum Varmeværk

 

For byggeri indtil 200 m2    

Ekskl.
moms

 

Inkl.
moms 

 
Énfamiliehuse             kr.

15.000,00

    18.750,00  
Blokbyggeri pr. lejlighed   kr.

12.000,00

 

15.000,00

 
To-familiehuse med hvert sit matrikelnr.   kr.

12.000,00

 

15.000,00

 
Andelsbolig pr. boligenhed   kr.

12.000,00

 

15.000,00

 
Ældrebolig pr. boligenhed    kr.

12.000,00

 

15.000,00

 
Ungdomsbolig pr. boligenhed    kr.

12.000,00

 

15.000,00

 
Erhvervsbyggeri m.v.    kr.

15.000,00

 

18.750,00

 
For byggeri over 200 m2 betales yderligere   kr.

50,00

 

62,50

pr. m2
Andre boligformer skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.
             
Energimåler   kr.

3.000,00

 

3.750,00

 
                            
Udvidelse af bestående byggeri ud over 200 m2   kr.

50,00

 

62,50

pr. m2
             
Stikledninger (20mm) fra skel til hovedhane   kr.

800,00

 

1.000,00

pr. meter

I forbindelse med nye udstykninger opkræves der byggemodningsbidrag svarende til de faktiske omkostninger.