NY grøn varmekilde

19. maj 2020

Kort information om ny grøn varmekilde i Ørum

Vi lovede på generalforsamlingen at holde jer forbrugere orienteret omkring projektet med en ny grøn varmekilde i Ørum.

Der er den 30 december 2019 indgået aftale med Aalborg CSP omkring leveringen af et varmepumpeanlæg, da de præsenterede det mest energieffektive anlæg.

Anlægget forventes opført i perioden fra februar 2020 til september 2020 ude ved solvarmeanlægget.

Efter ibrugtagningen af det nye anlæg forventer vi, at kunne levere ca. 80% grøn varme til Ørum Varmeværks forbrugerne

Mere information følger når vi ved mere

Ørum Varmeværk