Ørum Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Referat fra generalforsamling den 25.09.2019

Referatet fra generalforsamlingen den 25. september 2019

Årsregnskab 2018-19

Kort information om ny grøn varmekilde i Ørum

Kort information om ny grøn varmekilde i Ørum

Vi lovede på generalforsamlingen at holde jer forbrugere orienteret omkring projektet med en ny grøn varmekilde i Ørum.

Der er den 30 december 2019 indgået aftale med Aalborg CSP omkring leveringen af et varmepumpeanlæg, da de præsenterede det mest energieffektive anlæg.

Anlægget forventes opført i perioden fra februar 2020 til september 2020 ude ved solvarmeanlægget.

Efter ibrugtagningen af det nye anlæg forventer vi, at kunne levere ca. 80% grøn varme til Ørum Varmeværks forbrugerne

Mere information følger når vi ved mere

Ørum Varmeværk

Betalingsservice

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig her

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

VVS installatør

Skal du installere fjernvarme? Her finder du vejledninger og blanketter for montering og tilslutning til fjernvarmen.

Installationsvejledninger

Få mest ud af din fjernvarme

Undgå at betale for varme, som du ikke har glæde af.

Læs mere