Ørum Varmeværk

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Ferielukket i ugerne 29, 30 og 31

Administrationen holder ferielukket fra den 15. juli 2024 til og m...

Varmepriser i Viborg Kommune

Til orientering og i lighed med de nævnte værker i artiklen fra Vi...

Pr. 01.07.20 er tilslutningsafgiften kr. 0,-

Ørumvarmeværks bestyrelse har besluttet at tilslutningsafgiften for alle nye tilslutninger er kr. 0 med virkning fra det kommende varme år med start den 01.07.20.

Du skal derfor ved tilslutning til Ørum Fjernvarmeværk kun betale for antal meter stikledning og en måler.

Bliv en del af udviklingen i Ørum

I et lille, lokalt bysamfund som Ørum er det vigtigt, at vi sammen værner om det, vi har tilfælles. Det gælder foreningslivet, og det gælder lokalmiljøet – men det gælder også fjernvarmen. Ørum Varmeværk Amba er et forbrugerejet fjernvarmeandelsselskab og derfor skal der være en bestyrelse, som varetager andelshavernes interesser, og sikre forsvarlig ledelse og drift af selskabet. Du har derfor som boligejer i Ørum en andel i varmeværket. Derfor er vi udelukkende sat i verden for at levere billigst mulig varme til dig. Men skal et varmeværk være velfungerende, kræver det konstant udvikling – og indimellem kræver det også friske kræfter fra lokalsamfundet, som har lyst til at bidrage til udviklingen.

Læs mere her

Betalingsservice

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig her

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

VVS installatør

Skal du installere fjernvarme? Her finder du vejledninger og blanketter for montering og tilslutning til fjernvarmen.

Installationsvejledninger

Få mest ud af din fjernvarme

Undgå at betale for varme, som du ikke har glæde af.

Læs mere
//