Varmepriser i Viborg Kommune

Til orientering og i lighed med de nævnte værker i artiklen fra Viborg stift, kan vi informere om, at Ørum Varmeværks 764 forbrugere får varme fra ent…

Referat fra generalforsamling d. 28.09.2023

Til orientering

Vi er for tiden i gang med, at udskifte nogle af vores målere ude hos jer forbrugere. Til dette får vi hjælp af Mikael fra Aktiv Smedie, som også norm…

Årsregnskab 2022-23

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 28. september 2023 kl. 19.00

i Tjelecenterets forsamlingshus

E-forsyning hvordan kommer jeg ind

E-forsyning finder du under selvbetjening på varmeværkets hjemmeside Her skal du bruge dit forbrugernummer og en 4 cifret kode Begge dele er at finde…

Den nye indefrysningsordning omfatter ikke Ørum Varmeværk

Den nye indefrysningsordning (henstandsordning) omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overst…

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling torsdag den 29. september 2022 inkl. uddrag af formandens beretning

Varsling af prisstigning

Varsling af prisstigning Som følge af stigende energipriser ser varmeværket sig desværre nødsaget til, at hæve MWh prisen fra 1. november 2022 Prisen…