Renovering af ledningsnettet i Veldsparken

Renovering af ledningsnettet i den nordlige del af Veldsparken forventes påbegyndt i uge 12 De berørte husstande vil blive kontaktet med yderligere…

Prisstigning

Den varslede prisændring fra 400 kr/Mwh eksl. moms til 600 kr./Mwh eksl. moms træder i kraft fra 15. januar 2022. Det betyder, at de resterende 4 acon…

Varsling af prisændring

Som følge af de drastisk stigende gas- og elpriser ser vi os desværre nødsaget til, at varsle prisstigning med ikrafttrædelse pr. 15. januar 2022. …

Referat fra generalforsamling tirsdag den 28.09.2021

Referat fra generalforsamling inkl. formanden beretning

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00

I Forsamlingshuset i Tjelecenteret

Årsopgørelserne for varmeåret 2020-2021 er sendt ud med NETS (betalingsservice)

Årsopgørelserne vil ikke blive omdelt i år, men er sendt med NETS og derfor en del af betalingsservice for august.

Få nem, billig og grøn varme i dit nye hus, vælg fjernvarme i Ørum

Ørumvarmeværks bestyrelse har besluttet at tilslutningsafgiften sættes til kr. 0,- på nye tilslutninger med virkning fra det kommende varme år med sta…

NY grøn varmekilde

Kort information om ny grøn varmekilde i Ørum Vi lovede på generalforsamlingen at holde jer forbrugere orienteret omkring projektet med en ny grøn var…

Referat fra generalforsamling den 25.09.2019

Referatet fra generalforsamlingen den 25. september 2019