Prisstigning

Den varslede prisændring fra 400 kr/Mwh eksl. moms til 600 kr./Mwh eksl. moms træder i kraft fra 15. januar 2022. Det betyder, at de resterende 4 acon…

Varsling af prisændring

Som følge af de drastisk stigende gas- og elpriser ser vi os desværre nødsaget til, at varsle prisstigning med ikrafttrædelse pr. 15. januar 2022. …

Referat fra generalforsamling tirsdag den 28.09.2021

Referat fra generalforsamling inkl. formanden beretning

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00

I Forsamlingshuset i Tjelecenteret

Årsopgørelserne for varmeåret 2020-2021 er sendt ud med NETS (betalingsservice)

Årsopgørelserne vil ikke blive omdelt i år, men er sendt med NETS og derfor en del af betalingsservice for august.

Få nem, billig og grøn varme i dit nye hus, vælg fjernvarme i Ørum

Ørumvarmeværks bestyrelse har besluttet at tilslutningsafgiften sættes til kr. 0,- på nye tilslutninger med virkning fra det kommende varme år med sta…

NY grøn varmekilde

Kort information om ny grøn varmekilde i Ørum Vi lovede på generalforsamlingen at holde jer forbrugere orienteret omkring projektet med en ny grøn var…

Referat fra generalforsamling den 25.09.2019

Referatet fra generalforsamlingen den 25. september 2019

Årsregnskab 2018-19