Bliv en del af udviklingen i Ørum

I et lille, lokalt bysamfund som Ørum er det vigtigt, at vi sammen værner om det, vi har tilfælles.

Det gælder foreningslivet, og det gælder lokalmiljøet – men det gælder også fjernvarmen.

Ørum Varmeværk Amba er et forbrugerejet fjernvarmeandelsselskab og derfor skal der være en bestyrelse, som varetager andelshavernes interesser, og sikre forsvarlig ledelse og drift af selskabet. Du har derfor som boligejer i Ørum en andel i varmeværket.

Derfor er vi udelukkende sat i verden for at levere billigst mulig varme til dig. Men skal et varmeværk være velfungerende, kræver det konstant udvikling – og indimellem kræver det også friske kræfter fra lokalsamfundet, som har lyst til at bidrage til udviklingen.

Og det er her, du som forbruger og medejer kommer ind i billedet. Du har mulighed for at præge varmeværket og Ørums fremtid ved at blive en del af vores bestyrelse. Vi har nemlig løbende brug for nye kompetencer og perspektiver i bestyrelsen.

 

Sådan kommer du med i bestyrelsen

Vores bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges i 2 år ad gangen på de årlige generalforsamlinger – med mulighed for genvalg.

Vil du gerne være med i Ørum Varmeværks bestyrelse, kan du melde din kandidat på generalforsamlingen. Dine erfaringer, kompetencer fra dit arbejdsliv, dit lokale netværk og ikke mindst din interesse for varmeværket er blandt de forhold, som spiller ind, når du stiller op til bestyrelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem eller varmeværkets kontor, hvis du har interesse i bestyrelsesarbejdet.

 

Vores arbejde i bestyrelsen

Som menigt bestyrelsesmedlem i Ørum Varmeværk kan du forvente, at arbejdsbyrden bliver meget overkommelig. Vi afholder årligt 4 bestyrelsesmøder på 3 timer, samt en generalforsamling.

Det kræver altså ikke den store indsats at gøre en vigtig forskel for dit lokalsamfund. Og så får du ikke mindst mulighed for at udvikle dig personligt.

I bestyrelsen bliver vi ofte kastet ud i nye problemstillinger og udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling. Det er et spændende og tilfredsstillende arbejde at være en del af en forening, som leverer billig varme til ens naboer og en selv.

 

Vi ønsker en mangfoldig bestyrelse

Mange af Ørum Varmeværks bestyrelsesmedlemmer har flere års erfaring, og de håber vi med tiden på at kunne give videre til andre i lokalområdet, som har lyst til og mod på at præge fjernvarmens og byens udvikling. Det vigtigste er, at du har interessen – for det er kun godt for en bestyrelse, at medlemmerne kommer med forskellige baggrunde.

Vi skal sikre os, at Ørum Varmeværks bestyrelse også afspejler byens sammensætning. Det gør vi med en løbende, naturlig udskiftning af kompetencer – og ikke mindst en ligelig kønssammensætning.

Vi tror nemlig på, at en ligelig kønsfordeling og bestyrelsesmedlemmer med forskellige baggrunde er med til at styrke os i at løse de problemstillinger, som opstår på et varmeværk.

 

Bestyrelsen i Ørum Varmeværk Amba består af:

Formand
Jan Hoberg Østergaard

Næstformand
David Croft

 

Bestyrelsesmedlemmer

Jan Thisted

Niels Martin Christensen

Henrik Strange

Lars Trudslev Skriver

Karsten Jessen Nørgaard

,