Historien

Ørum Varmeværk A.m.b.a. blev startet den 13. Februar 1963 som et forbrugerejet oliefyret varmeværk.

I 1986 blev værket omstillet til fyring med naturgas, og fra 1. Februar 1995 overgik vi til kraftvarmeproduktion.

Varmeværket blev bygget på den nuværende adresse, ligesom øvrige tilbygninger er foregået på samme adresse, dog blev naboejendommen opkøbt i 1995 i forbindelse med udbygning til Kraftvarme.

 

Ved varmeværkets start i 1963 var der tilsluttet 148 forbrugere, og i takt med udbygningen af byen er tilslutningen fulgt godt med.

Den 1. juli 2021 var der tilsluttet 711 forbrugere til varmeværkets forsyningsnet.

Vores Forsyningsnet er fuldt renoveret og består for 100% vedkommende af præ-isolerede rør.

Forbrugernes varmeaftag måles med Kamstrups batteridrevne ultralydsmålere, som fjernaflæses af varmeværkets personale via Kamstrup radio og wireless M-bus signal.

Varmeforbruget afregnes i MWh ved alle forbrugere. Varme- og Regnskabsåret går fra 01.07 til 30.06

Fjernvarmeværkets personale står også for vagt og vedligeholdelse af Ørum Vandværk, og der er endvidere indgået en vagtordning med Hammershøj Fjernevarmeværk og Hammershøj Vandværk.

 

Værket:

Værket har installeret 2 stk. CATERPILLAR motoranlæg 3516 SITA med en el effekt på hver 1.036 KW, samt en samlet varmeeffekt på 3.300 KW, endvidere er der 2 stk. DANSTOKER kedelanlæg til naturgasfyring:
1 DSV, VE-H-83 ydelse 1452 kW1DSV
, VE-H ydelse 3662 kW

Værket har endvidere installeret 2 stk. lagertanke på i alt 408 m3.

 

Solvarme:

I 2016 blev der taget de første grønne tiltag i form af et solvarme anlæg på 6.500 m2 og en akkumuleringstank på 1.000 m3 på et erhvervet jordstykke på Østergade 35 herfra blev der ogsp lavet en 700 meter transmissionsledning ind til værket på Bøgevej. Herfra har man siden høstet ca. 20% af årsproduktionen.

Data/info om solvarme:

Lavet af Industrivarme a/s, Frontmatec.

Solfanger anlægget består af 506 sol paneler på 12,6 m2 pr stk. i alt ca. 6.375 m2

Årsproduktion ca. 2.800 Mwh maks. effekt 4,2 MW

Akkumuleringstanken er 15 m høj og rummer 1.000 m3 fjernvarmevand, der bruges til at lagre varme fra solvarmen.

Entreprisesum 15.000.000 kr. 

Solfangerne er produceret nær Skørping ved Arcon Sunmark.

 

Varmepumpe:

I 2020 tog vi yderligere et skridt væk fra naturgassen og etablerede en el drevet luft til vand varmepumpe.

Data/Info om varmepumpen:

Varmepumpeanlæg opført i 2020

Lavet af Aalborg CSP, Innoterm a/s og Frontmatec a/s

Ydelse 2.0 MW ved 0 C udetemperatur COP: 3.3

Maks. varme effekt 3 MW

Entreprisesum 16.100.000 kr. 

Anlægget er et to trins ammoniak anlæg med en lavtryks skruekompressor og en højtryks stempelkompressor fra SABROE Compressors nær Århus. Anlægget indeholder ca. 3.100 kg ammoniak, NH3 som er et natuligt kølemiddel.

Energioptagerne flytter på til ca. 1.000.000 m3 luft i timen og køler udeluften ca. 3-5 grader

Varmepumpen er bygget sammen med solfangeranlægget, som supplerer hinanden så der opnås en bedre effekt for begge anlæg.

Varmepumpe og solvarme ledes via en transmissionsledning til centralen på Bøgevej og videre ud til de over 700 andelshavere i Ørum.

Anlægget er forsynet via egen 10.000/400 volt transformer.

Strømmen til anlægget handles så der modtages betaling for at aftage strømmen fra nettet når der er meget vindkraft produktion i Nordtyskland og Danmark, ellers købes strømmen så vidt muligt når prisen er lavest hen over døgnet.

 

 

//