Historie

Ørum Varmeværk A.m.b.a. blev startet den 13. Februar 1963 som et forbrugerejet oliefyret varmeværk.

I 1986 blev værket omstillet til fyring med naturgas, og fra 1. Februar 1995 overgik vi til kraftvarmeproduktion.

Varmeværket blev bygget på den nuværende adresse, ligesom øvrige tilbygninger er foregået på samme adresse, dog blev naboejendommen opkøbt i 1995 i forbindelse med udbygning til Kraftvarme.

Værket

Værket har installeret 2 stk. CATERPILLAR motoranlæg 3516 SITA med en eleffekt på hver 1.036 KW, samt en samlet varmeeffekt på 3.300 KW, endvidere er der 2 stk. DANSTOKER kedelanlæg til naturgasfyring:
1 DSV, VE-H-83 ydelse 1452 kW
1 DSV, VE-H ydelse 3662 kW

Værket har endvidere installeret 2 stk. lagertanke på ialt 408 m3.

Ved varmeværkets start i 1963 var  der tilsluttet 148 forbrugere, og i takt med udbygningen af byen er tilslutningen fulgt godt med.

Den 1. juli 2014 var der tilsluttet 670 forbrugere til varmeværkets forsyningsnet.

Vores Forsyningsnet er fuldt renoveret og består for 100% vedkommende af præ-isolerede rør.

Forbrugernes varmeaftag måles med Kamstrups batteridrevne ultralydsmålere, som fjernaflæses af varmeværkets personale via Kamstrup radio og wireless M-bus signal.

Varmeforbruget afregnes i MWh ved alle forbrugere. Varme- og Regnskabsåret går fra 01.07 til 30.06 

Fjernvarmeværkets personale står også for vagt og vedligeholdelse af Ørum Vandværk, og der er endvidere indgået en vagtordning med Hammershøj Fjernevarmeværk og Hammershøj Vandværk.