Gebyr og rentesatser

 

Priserne er angivet ekskl. og inkl. moms

Flyttegebyr kr. 200 /250

Rykkergebyr kr. 50/ingen moms

Genoplukning efter restance kr. 500/625

Rente pr. påbegyndt måned diskonto + 5% p.a.

//