Få nem, billig og grøn varme i dit nye hus, vælg fjernvarme i Ørum

19. maj 2020

Ørumvarmeværks bestyrelse har besluttet at tilslutningsafgiften sættes til kr. 0,- på nye tilslutninger med virkning fra det kommende varme år med start den 01.07.20.

Du skal derfor ved tilslutning til Ørum Fjernvarmeværk kun betale for stikledning pr meter og en måler.