Kort information omkring alternativ varmekilde

21. december 2018

Kort information omkring alternativ varmekilde

Overskudsvarme

Vi lovede på generalforsamlingen at holde jer forbrugere orienteret omkring projektet med udnyttelse af overskudsvarme fra Energinet.dk

Vi har fået mundtligt tilsagn om, at det er muligt at udnytte overskudsvarmen fra Energinet.dk. Der er aftalt møde i slutningen af februar for at tale om det videre forløb og den tidsplan vi er underlagt med hensyn til anvendelsen af det tildelte tilskud til projektet.

Mere information følger når vi ved mere

Ørum Varmeværk