Renovering af ledningsnettet i Veldsparken

1. marts 2022

Til orientering

Renoveringen af ledningsnettet i den nordlige del af Veldsparken forventes påbegyndt i uge 12

De berørte husstande vil blive kontaktet med yderligere information når arbejdet påbegyndes.

 

Ørum Varmeværk