E-forsyning hvordan kommer jeg ind

E-forsyning finder du under selvbetjening på varmeværkets hjemmeside Her skal du bruge dit forbrugernummer og en 4 cifret kode Begge dele er at finde…

Den nye indefrysningsordning omfatter ikke Ørum Varmeværk

Den nye indefrysningsordning (henstandsordning) omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overst…

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling torsdag den 29. september 2022 inkl. uddrag af formandens beretning

Varsling af prisstigning

Varsling af prisstigning Som følge af stigende energipriser ser varmeværket sig desværre nødsaget til, at hæve MWh prisen fra 1. november 2022 Prisen…

Årsregnskab 2021-22 med ny dagsorden

Varsling af prisændring

Som følge af de drastisk stigende gas- og elpriser ser vi os desværre nødsaget til, at varsle prisstigning med ikrafttrædelse pr. 15. januar 2022. …

Referat fra generalforsamling tirsdag den 28.09.2021

Referat fra generalforsamling inkl. formanden beretning

Årsopgørelserne for varmeåret 2020-2021 er sendt ud med NETS (betalingsservice)

Årsopgørelserne vil ikke blive omdelt i år, men er sendt med NETS og derfor en del af betalingsservice for august.

Få nem, billig og grøn varme i dit nye hus, vælg fjernvarme i Ørum

Ørumvarmeværks bestyrelse har besluttet at tilslutningsafgiften sættes til kr. 0,- på nye tilslutninger med virkning fra det kommende varme år med sta…

NY grøn varmekilde

Kort information om ny grøn varmekilde i Ørum Vi lovede på generalforsamlingen at holde jer forbrugere orienteret omkring projektet med en ny grøn var…

Referat fra generalforsamling den 25.09.2019

Referatet fra generalforsamlingen den 25. september 2019

Årsregnskab 2018-19

Dagsorden til generalforsamling

FALSKE SMS'ER I OMLØB

FALSKE SMS'ER I OMLØB VI HAR IKKE SENDT NOGET UD PR. SMS   MVH ØRUM VARMEVÆRK

Kort information omkring alternativ varmekilde

Kort information omkring alternativ varmekilde Overskudsvarme Vi lovede på generalforsamlingen at holde jer forbrugere orienteret omkring projektet…